Unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (przed 01.05.2004 r.)

na dzień 13.02.2023 roku Masz lub miałaś/eś zawartą z Bankiem Umowę kredytu „frankowego” przed 1 maja 2004 roku i zastanawiasz się czy możesz powalczyć z Bankiem? Odpowiedź brzmi: TAK! Większość Umów kredytów „frankowych” zawierana była…

Wady budynku (nieruchomości wspólnej) – dochodzenie roszczeń od dewelopera przez wspólnotę mieszkaniową

Wspólnota mieszkaniowa Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę…

Szkody majątkowe wynikające ze śmierci: Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci poszkodowanego, osobie dochodzącej roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody majątkowe przysługuje renta, odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Co ważne, roszczeń wymienionych w art. 446 Kodeksu Cywilnego – można domagać się łącznie (bądź tylko niektórych…