Zespół

Marek Kaszewski

Radca prawny, absolwent X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzanie i marketing na Politechnice Gdańskiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ubezpieczeniowym, spółek handlowych oraz nowych technologii.
Włada biegle językiem angielskim.

marek.kaszewski@krpmk.pl

Natalia Dawidziuk – Świackiewicz

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku-Oliwie.
Interesuje się prawem europejskim oraz zagadnieniami podatkowymi.
Włada językiem angielskim oraz językiem niderlandzkim.

natalia.dawidziuk@krpmk.pl

Monika Chabel

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym.
Włada językiem angielskim.

Marta Kucharczyk

Radca prawny. Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Interesuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz tematyką związaną z ochroną konsumentów.
Posługuje się biegle językiem angielskim, od sierpnia 2017 roku posiada certyfikat TOLES Higher.


Walentyna Ćwierz

Absolwentka IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Studentka Prawa i Kryminalistyki.
Interesuje się prawem karnym, cywilnym i rodzinnym.
Włada językiem angielskim i językiem hiszpańskim.

Aleksandra

Paulina

Martyna