Misją naszej Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym możliwym poziomie. Nasz sukces i dynamiczny rozwój oparty jest głównie na specjalizacji w poszczególnych dziedzinach prawa. W zakresie naszych szczególnych zainteresowań znajduje się:


PRAWO
UBEZPIECZENIOWE

odszkodowania komunikacyjne AC/OC/NNW, błędy lekarskie

PRAWO
NOWYCH TECHNOLOGII

prawo telekomunikacyjne, Internet, świadczenie usług drogą elektroniczną

PRAWO
SPÓŁEK HANDLOWYCH

przekształcenia, przejęcia, fuzje, GPW, dokumentacja korporacyjna

PRAWO
CYWILNE

umowy, spadki, reprezentacja przed sądem, odszkodowania, pozwy

PRAWO
NIERUCHOMOŚCI

zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wspólnoty mieszkaniowe, procesy inwestycyjne

PRAWO
PODATKOWE

optymalizacja opodatkowania czynności prawnych, zwrot VAT, reprezentacja przed Urzędem Skarbowym

PRAWO
AUTORSKIE

ochrona, licencje,
korzystanie z utworów

PRAWO
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

patenty, prawa ochronne, znaki towarowe, wynalazki

PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

kompleksowe prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne

PRAWO
MORSKIE

konosament, przewóz ładunków,
przewóz pasażerów, wypadki morskie

PRAWO
UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

wnioski o ogłoszenie upadłości

Skomplikowane zlecenia realizujemy zespołowo aby zapewnić profesjonalną obsługę w możliwie najkrótszym czasie. W każdym wypadku Kancelaria wskazuje prawnika odpowiedzialnego za powierzone zadanie.