Kancelaria prawna przyjęła negocjacyjny system ustalania wynagrodzenia z uwagi na różnorodność spraw, jakie obsługujemy. Dzięki temu możemy dostosować wynagrodzenie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta oraz uwzględnić specyfikę każdego zlecenia. Każde zlecenie jest wyceniane odrębnie, biorąc pod uwagę: stopień zawiłości sprawy, ilość zaangażowanych prawników, dostarczonych materiałów oraz wsparcia merytorycznego ze strony Klienta. Dzięki temu możemy zapewnić klientom indywidualne podejście oraz uwzględnić wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na koszt usługi. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że płacą tylko za usługi, które faktycznie im oferujemy, a my z kolei możemy zapewnić im najwyższą jakość obsługi.

W każdym przypadku Klient zna wysokość wynagrodzenia przed powierzeniem Kancelarii swojej sprawy.
Kancelaria oferuje Klientowi co najmniej trzy rodzaje wynagrodzenia:

RYCZAŁTOWE

stała kwota miesięczna,
niezależna od nakładu pracy Kancelarii, zwykle stosowane przy stałej obsłudze przedsiębiorców

GODZINOWE

uzależnione od nakładu pracy Kancelarii – ilości godzin pracy prawnika nad danym zleceniem, zwykle stosowane przy pilnych, jednorazowych zleceniach

OGÓLNE

kwota niezależna od nakładu pracy Kancelarii, zwykle stosowane przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, których czas wykonania trudno z góry określić

Na życzenie Klienta możliwe są modyfikacje tych rodzajów wynagrodzenia Kancelarii a także uzależnienie wynagrodzenia od uzyskanego rezultatu (premia za sukces).