Martyna Liszycka


Asystent prawny. Studentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku administracja. Zajmuje się bieżącym wsparciem radców prawnych, researchem prawniczym oraz czuwa nad prawidłowym obiegiem korespondencji. W jej obszarze zainteresowań pozostaje prawo cywilne oraz postępowanie administracyjne.

Włada językiem angielskim.

sekretariat@krpmk.pl

 


Zobacz inne osoby z zespołu: