Walentyna Motyka – Ćwierz


Absolwentka IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Studentka Prawa i Kryminalistyki.

Interesuje się prawem karnym, cywilnym i rodzinnym.

Włada językiem angielskim i językiem hiszpańskim.

walentyna.cwierz@krpmk.pl


Zobacz inne osoby z zespołu: